PlusTerveys henkilökortti

Erikoishammaslääkäri
Kariologia ja endodontia (juurenhoito)

Merja
Laine

Olen opiskellut hammaslääkäriksi Turun yliopistossa, väitellyt hammaslääketieteen tohtoriksi  vuonna 1991 ja valmistunut kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäriksi vuonna 1996. Yliopistollisen tutkimus- ja opetustyöni lisäksi olen toiminut valmistumisestani lähtien sivutoimisena yksityishammaslääkärinä. Koen työni mielenkiintoisena ja osallistun säännöllisesti koulutuksiin; toimin myös itse kouluttajana.

Suun terveyden kannalta hyvä yhteistyö potilaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Pidän tärkeänä kokonaisvaltaista, pitkäjännitteistä hammashoitoa, johon kuuluvat säännölliset tutkimukset ja potilaalle räätälöidyt ehkäisevän hammashoidon toimenpiteet. Tulehdusvapaalla suulla on suuri merkitys myös yleisterveydelle. Hoitoni perustuvat tieteelliseen näyttöön. Vaativissa hoidoissa teen yhteistyötä kokeneen proteetikon ja suukirurgin kanssa. Pyrin siihen, että vastaanotollani vallitsee rauhallinen ja ystävällinen ilmapiiri. 

Toimipisteet joissa työskentelen