Tutkituta hampaidesi terveys tarkastuskäynnillä

Miten hammasytimen tulehduksen tunnistaa?

Jos hammasta särkee, sen todennäköisin aiheuttaja on hammasytimen tulehdus. Hampaassa tuntuu sykkivää kipua, jota kylmä tai kuuma pahentaa. Jos tulehdus pääsee etenemään, voi kipu olla hyvinkin voimakasta ja se alkaa säteillä ympärilleen. Tulehdukseen voi liittyä myös muita oireita, kuten kuumetta tai se voi olla jonkin aikaa täysin oireeton. Jos tulehdus ei aiheuta havaittavia oireita, huomataan se yleensä vasta hammastarkastuksen yhteydessä tai jonkin muun hammasvaivan takia tehtävän röntgentutkimuksen seurauksena. Jos hampaistoa ei tutkita, huomataan tulehdus vasta kun se etenee tarpeeksi pitkälle ja oireita alkaa ilmestyä.

PlusTerveys Juurihoito

Juurihoito PlusTerveydessä

Hoito aloitetaan aina suun ja hoidettavan hampaan huolellisella tutkimisella. Hammaslääkäri varmistaa, että hoito voidaan toteuttaa ja se on tarpeellinen. Myös mahdollisiin ongelmiin varaudutaan. Hampaasta otetaan tarvittavat röntgenkuvat, joiden avulla arvioidaan tulehduksen levinneisyys ja muut tarvittavat tiedot onnistuneen hoidon toteuttamiseksi.

Varsinainen juurihoito aloitetaan poraamalla hampaan kruunusta eli purupinnasta yhteys hampaan ytimeen. Hampaan juurikanavat puhdistetaan ja desinfioidaan bakteereja tuhoavalla huuhteluaineella.  Kuollut ja tulehtunut ydinkudos poistetaan juurihoitoinstrumenteilla. Puhdistetut juurikanavat täytetään ensiksi bakteereja tuhoavalla lääkeaineella, joka jätetään vaikuttamaan muutaman viikon ajaksi. Lopullinen täyttö tehdään juuritäytemateriaalilla, joka täyttää juurikanavat tiiviisti, estää bakteerien etenemisen kanaviin ja näin ehkäisee hampaan uudelleen tulehtumista. Lopuksi hammas paikataan.

Juurihoito vaatii yleensä 2-4 hoitokertaa muutaman viikon välein. Takahampaiden hoito vie enemmän aikaa, sillä niissä on usein enemmän juuria. Hoitokertojen välisenä aikana, kun juurihoito on kesken, on hammas herkempi halkeamaan ja sitä täytyy varoa purtaessa.

Kun bakteerit on poistettu hampaan ytimestä sekä juurikanavista, hammas paranee ja tulehduksen vaurioittamalle alueelle kasvaa uutta luuta.

Juurihoito ei ole aina paras ratkaisu

Jossain tilanteissa ei hammasta välttämättä voida tai sitä ei kannata hoitaa. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi, jos hammas on liian pahasti vaurioitunut ja sitä ei pystytä hoidon jälkeen paikkaamaan tai hammas on liian heikosti kiinnittynyt leukaluuhun. Hoitoa suunniteltaessa otetaan huomioon hampaan kunto ja onko hampaasta potilaalle hyötyä.

Juurihoito ei myöskään aina tehoa toivotusti ja tulehdusta ei onnistuta poistamaan täysin. Tulehdus jatkuu ja uusiutuu, koska bakteereita ei pystytty poistamaan kokonaan juurikanavista ja ne pääsevät uudestaan kanaviin esimerkiksi karieksen tai vuotavan paikan kautta.

Jos tulehdus on päässyt etenemään liian pitkälle ja hammas ei ole enää hoidettavissa, se joudutaan poistamaan.

Juurihoito voi myös vaatia leikkausta

Joskus juurihoito vaatii leikkausta. Hoito on erityisen haasteellista, jos juurikanavat ovat hyvin käyrät tai ne ovat osittain tai kokonaan luutuneet kiinni. Tällöin hoitona voi olla hampaan juuren kärkialueen ja sitä ympäröivän luun puhdistus juurenpään leikkauksella. Leikkaus ei kuitenkaan sovi kaikkiin hampaisiin ja tulehtunut hammas saatetaan joutua poistamaan.

Hammaslääkäri tutkii jokaisen tulehdustilanteen yksilöllisesti. Jos epäilet tulehdusta, varaa aika hammastarkastukseen, jossa hammaslääkäri tutkii tilanteesi.

Tarjouksia ja ajankohtaista