Verkkosivuston käyttöehdot

PlusTerveys Oy -konsernin verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan PlusTerveys Oy -konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä PlusTerveys) verkkosivustoihin. PlusTerveyden verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii PlusTerveys Oy, Y-tunnus 0224239-6 , Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.

PlusTerveys antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman PlusTerveyden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat PlusTerveydellä. PlusTerveyden toiminimi ja logo ovat PlusTerveys -konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. PlusTerveyden logoa ei saa käyttää sivustossa ilman PlusTerveyden suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

PlusTerveydellä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. PlusTerveydellä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut

PlusTerveys ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. PlusTerveys ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. PlusTerveyden www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

PlusTerveys ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Verkkoajanvaraus

Yhtiön www-sivuillansa tarjoama verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu vastaanottoaikojen varaamiseksi vain ja ainoastaan suoraan ja välittömästi asiakkaan ja Yhtiön välillä. Yhtiön verkkoajanvaraus-sivustolla edellä mainittua tarkoitusta varten antamien kaikenlaisten tietojen välittäminen, levittäminen tai muu sen kaltainen eteenpäin tarjoaminen kolmansien osapuolien toimesta on kielletty. Esimerkiksi tietojen välittäminen vapaina olevista vastaanottoajoista on kielletty. Verkkoajanvarauksessa tarjottujen palveluiden koneellinen tai automatisoitu hakeminen on niin ikään kiellettyä.

Henkilötiedot

PlusTerveys käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä PlusTerveys tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Vakuutussalaisuus rajoittaa PlusTerveyden hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla PlusTerveydestä.

PlusTerveys voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Yhtiölle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. PlusTerveydellä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. PlusTerveys ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin PlusTerveyden www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästeiden käyttö

PlusTerveyden verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden avulla voimme kehittää verkkosivujamme ja varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Evästeiden avulla voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja: käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa eikä henkilötietoja tallenneta. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.

Evästeen tietoa vieraillusta sivusta saatetaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen käyttöön, vaan mainoksia näytetään mainossivuilla muutenkin.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön. Se tapahtuu internet-selaimesi asetuksista esim. kohdasta Suojaus. Evästeet voi myös laittaa takaisin päälle milloin tahansa. Evästeiden käyttö on välttämätöntä nettiajanvarauksen käytössä. Analytiikka- ja markkinointievästeiden käytön voit estää Evästekäytännöt-sivulla sijaitsevasta linkistä.

Tarjouksia ja ajankohtaista