Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (741/2023) mukaan palveluntuottajan on huolehdittava toimintansa laadun, asianmukaisuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden valvonnasta. PlusTerveydelle on laadittu lakiin sekä Valviran ohjeistuksiin perustuen omavalvontaraportti sekä omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat.

Omavalvontaraportit:

PlusTerveyden omavalvontaraportti 1/2024

PlusTerveys-konsernin omalvalvontaohjelmassa on kuvattu, miten Plusterveyden toiminta järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.  

PlusTerveyden omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelmaa täydentää omavalvontasuunnitelmat. PlusTerveyden palveluilla on liiketoimintakohtaiset omavalvontasuunnitelmat, joissa käsitellään päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamista kunkin liiketoiminta-alan erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.

Toimipistekohtaisen omavalvontasuunnitelman pääset lataamaan alta:

Tarjouksia ja ajankohtaista