Ikä ei ole este oikomishoidolle. Oikomishoitoa tehdään PlusTerveydessä kaikenikäisille: lapsille, nuorille ja etenkin aikuisille. Myös syitä oikomishoidon tarpeisiin on erilaisia. Aikuisilla oikomishoidon syynä on esimerkiksi tarve korjata joko purenta- tai asentovirheitä ja näistä johtuvia toiminnallisia ongelmia. Aikuisten hampaita oiotaan myös esteettisistä syistä; suora hammasrivi antaa rohkeutta hymyillä leveämmin. Hammaslääkärimme Kaj Karlsson toteaakin, että hampaiston pienelläkin oikomishoidolla saadaan usein aikaiseksi merkittävä parannus paitsi asiakkaan hymyyn, niin myös suun ja hampaiden terveydentilaan.

Hampaiston pienelläkin oikomishoidolla saadaan usein aikaiseksi merkittävä parannus paitsi asiakkaan hymyyn, niin myös suun ja hampaiden terveydentilaan. 

Oikomishoitoihin käytetään hammaslääkäriemme vastaanotoilla useampia erilaisia menetelmiä. Omaan tarpeeseen sopiva menetelmä selviää oikomishoidon suunnittelukäynnillä. Käynnillä tehdään sekä hoitosuunnitelma että kustannusarvio. Ennen oikomishoitoa myös varmistetaan, että hoito tehdään terveeseen suuhun. Oikomishoidon menetelmät jaotellaan kolmeen: 

  • kiinteät oikomiskojeet 
  • irrotettavat kojeet 
  • kalvo-oikominen
     

Kiinteät ja irrotettava oikomiskojeet 

Kiinteät kojeet ovat yleisimmin käytössä oleva oikomishoidon menetelmä, jota käytetään erityisesti purentahäiriöiden korjaamiseen. Kiinteistä kojeista puhutaan usein hammasrautoina. Perinteisten metallinväristen kiinnikkeiden ohella on nykyään käytössä myös melko huomaamattomia, hampaidenvärisiä vaihtoehtoja. Joissain tapauksissa ne voidaan myös kiinnittää hampaiden sisäpinnoille. 

Irrotettavia kojeita käytetään useimmin esteettiseen oikomishoitoon; niillä korjataan lieviä ala- ja yläetuhampaiden asentovirheitä. PlusTerveydessä on käytössä esim. Inman Aligner -hoito, jolla hampaiden asentovirheitä voidaan korjata melko nopeastikin, mikäli kojetta käytetään hoitosuunnitelman mukaisesti.  

Kalvo-oikominen

Kalvo-oikominen on oikomishoitoa ilman rautoja, sillä siinä käytössä ovat läpinäkyvät muovikalvot. Kalvo-oikomiseen käytettäviä menetelmiä meillä PlusTerveydessä ovat esimerkiksi Invisalign ja Clear Correct.  

Kalvo-oikominen on hyvä vaihtoehto lieviin ja keskivaikeisiin oikomistarpeisiin, kuten erilaisten asentovirheiden korjaamiseen tai hammasrivin suoristamiseen. Kalvo-oikomisen alussa tehdään hoitosuunnitelma ja potilaalle suunnitellaan yksilöllisesti sopivat oikomiskalvot tietokoneohjelman avulla. Kalvoja käytetään useampia; ne vaihdetaan tietyin aikavälein uusiin, tiukempiin kalvoihin jatkamaan oikomistyötä.  

Kalvo-oikominen on nykypäivänä yhä suositumpaa monestakin syystä. Kalvohoito on hellävarainen ja huomaamaton menetelmä. Lisäksi kalvot voidaan ottaa pois käytöstä esimerkiksi ruokailun ajaksi. Helpon ja mukavan käytön lisäksi kalvo-oikomishoito voi olla melko nopea, sillä keskimäärin hoidot kestävät 6-9 kuukautta. Hoidon kestoon vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea sen vaikeusaste.

Oikomishoidossa huomioitavaa 

Oikomisen lopputulokset ovat usein palkitsevia, mutta oikomishoito vaatii motivaatiota ja sitoutumista. Oikomishoito tehdään aina terveeseen suuhun ja terveyden ylläpitämiseen tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota hoidon aikana. Hampaiden puhdistamisessa tulee olla huolellinen ja tarkka, sillä esimerkiksi kiinteiden kojeiden kanssa puhdistaminen voi vaikeutua. Hampaissa olevien kiinnikkeiden myötä hampaat ja ikenet ovat myös alttiimpia reikiintymiselle ja tulehduksille. 

Hampailla on myös pitkä muisti. Hammaslääkärin vastaanotolle hakeutuu oikomishoitoon usein potilaita, joilla hampaiden asentovirheet ovat ns. vanhaa perua. Heille on jo lapsena tehty oikomishoitoa, ja virheasennot ovat sittemmin palautuneet. Hampaiden oikomishoidon jälkeen tarvitaankin yleensä joko kiinteitä retentio-lankoja, tai irrotettavia retentiokojeita. Nämä ylläpitävät korjattuja asentoja ja suoristettuja hammasrivejä.

Jos haaveenasi on toimivampi hammasrivi ja tasaisempi hymy, varaa aika suunnittelukäynnille ja selvitetään, mikä oikomishoidon menetelmä sinulle sopisi. Toimipistelistastamme löydät hammaslääkäriasemiemme yhteystiedot. Sen kautta voit myös hakea palvelun avulla sinulle sopivaa toimipistettä oikomishoitoon.