Poikkeusjärjestelyt vastaanotollamme koronavirukseen (COVID-19) liittyen

Toimintaa on muokattu merkittävästi tavanomaiseen nähden. Toiminnan linjaukset perustuvat THL:n, PlusTerveys Oy:n ja Hammaslääkäriliiton suosituksiin sekä hml Arttu Leppäluodon arvioon tilanteesta.

Syy poikkeusjärjestelyihin on useimmille meistä yhteinen tavoite epidemian voittamiseksi. Vaikka saisimme vastaanottotoiminnan erityisjärjestelyillä kuinka vähäriskiseksi, emme mahda sille tosiasialle mitään, että potilaiden on liikuttava kotoaan vastaanottokäynneille. Pelkästään tuo lisää väestötasolla riskiä epidemian leviämisestä. Useat hiihtokeskusyrittäjät ovat päässeet näyttämään terveydenhuollon toimijoille esimerkkiä vastuunkannosta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Nyt on meidänkin tehtävä kaikki voitava.

Tilanne 1.4.2020 alkaen. Tekstin kirjoitushetkellä tehdyn arvion mukaan tämä tilanne tulee jatkumaan näin ainakin 11.5.2020 asti. Soittamalla saa parhaan arvion sen hetkisestä tilanteesta.

  • Hoidamme nyt vain ”puolikiireellisiä” tai kiireellisiä tapauksia. Tällaisia ovat suurin osa särkytapauksista sekä osa lohkeamista. Jos on merkittävä riski, että vaiva aiheuttaa hoidon tarpeen ennen epidemian ohimenoa, on se syytä hoitaa tässäkin tilanteessa ennakoiden. Sen sijaan jos vaivan hoito voi todennäköisesti ilman lisäongelmia odottaa siihen saakka kunnes epidemia on ainakin huipun osalta ohitse, odotetaan. Kiireellisyyden arviointi ennen hoitokäyntiä on vaikeaa kaikille, suosittelemme ehdottomasti soittoa vastaanotolle, jotta voimme yhdessä arvioida hoidon ajoituksen mahdollisimman hyvin.

  • Vastaanotolla tehdään epidemian ajan erityisjärjestelyjä, jotta hoito voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti. Siitä syystä varattavat ajat ovat nyt tavallista pidempiä.

  • Riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset hoidetaan vielä muihinkin nähden erityisjärjestelyin. Jos mahdollista niin soitathan verkkovarauksen sijaan vastaanotolle ollessasi yli 70 vuotias tai muista syistä riskiryhmään kuuluva.

  • Oireilevia tai tunnetusti COVID-19 infektoituneita ei luonnollisesti hoideta, heille akuutti suun hoito järjestyy kotikunnan terveyskeskuksen kautta.

  • Tämä linjaus on vastaanoton oma, muut alan toimijat tekevät omat tulkintansa. Viranomaiset eivät ole suoraan määränneet mitään hammashoitoon liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Hammaslääkäri Arttu Leppäluoto
Suuhygienisti Heini Holopainen-Repo
Hammashoitaja Pia Santajoki

Ajankohtaista