Kontaktuppgifter

Tidbokninsnummer: 06-312 6082
Övretorget 2 A 19, 6. vån.
65100 VASA

Wasadent är ett tandläkarbolag grundat år 1987. Du finner oss i Vasa vid Övretorget. Vi har nästan 30 års erfahrenhet inom branchen och kan erbjuda allt från grundvård till mera krävande specialvård, t.ex. tandimplantat.

Vårt motto är att erbjuda tandvård på hög nivå med modern utrustning för våra kunders bästa estetisk vård (t.ex blekning). Du kan få en individuell vårdplan och kostnadskalkyl.

Det är också möjligt att få en kallelse till kontroll om du så önskar. Vi har avtal med Fpa om direktersättning i kostnaderna. Våra tandläkare har lång arbetserfarenhet och hos oss kan du vara i trygga och kunnande händer – välkommen!

Tjänster

  • implantatvård (kirurgi och protetik)
  • protetisk vård (del- och helprotes, porslinkronor och -bryggor, porslinlaminat och -plomber)
  • kirurgisk vård och även operationer
  • parodontologisk vård (tandköttsinflammationer) och plomberingar
  • bettfysiologisk vård (bettskenor)
  • estetisk vård (blekningar)
  • röntgenundersökningar

På vår mottagning använder vi Cerec-digitalsystem. Med hjälp av munkameran och datorn planerar och tillverkar vi porslinsfyllningar och kronor under ett vårdbesök. Det här är ett modernt och hållbart sätt att restaurera tänder.

 

Ajankohtaista