PlusTerveys Jaarte & Jungell är nu PlusTerveys Grani Tand

PlusTerveys Jaarte & Jungell heter nu PlusTerveys Grani Tand. Vi betjänar fortfarande våra kunder på samma adress som tidigare och med samma personal.

Vår tandläkarmottagning erbjuder Dej helhetsbetonad tandvård med solid yrkeskunnighet. Hos oss får Du allt från grundvård, förebyggande vård och blekning av tänder till krävande oralkirurgisk behandling och tandimplantat. Vi behandlar vänligt och förståelsefullt även patienter med tandläkarskräck.

PlusTerveys Grani Tand är beläget i centrum av Grankulla nära goda trafikförbindelser.

Högklassig tandvård

Vår mottagnings verksamhet täcker alla delområden inom tandvården. Vi vill erbjuda våra patienter fungerande och hållbara behandlingslösningar. Vi strävar naturligtvis alltid till att beakta patientens önskemål och förväntningar.

Kontaktuppgifter

Tidbokninsnummer: 09-5129110
Kyrkovägen 15
02700 Grankulla

Tandprotetik

Det finns många lösningar till att ersätta tänder som fattas.

Implantatbehandling

Om Du saknar tänder och vill ersätta dem med en fast konstruktion kan en implantatburen krona eller bro vara rätt lösning för Dej.

Åldringars munhälsa

Livskvaliteteten påverkas direkt av munnens och tändernas hälsa. Till en god livskvalitet hör en smärt- och symptomfri mun och ett tillräcklig bett. Munnen och tänderna är också en viktig del av utseendet och det sociala umgänget. Härtill är munhälsan en viktig del av allmänhälsan.

God munhygien är viktigt

Det är viktigt att sköta om munhygienen även i ålderdomen. En god munhälsa uppnår man bäst genom regelbunden hemvård av tänderna, en hälsobefrämjande diet och genom regelbundna besök hos tandläkaren. Försämringar i händernas motorik, synen och minnet påverkar negativt förmågan att sköta om tänderna och munnen vilket i sin tur leder till en förhöjd risk för hålbildning i tänderna och tandköttsinflammationer. I sådana fall behövs hjälp med att sköta om munhälsan.

Åldrandets inverkan på munnen

Med tilltagande ålder sker en mängd biologiska förändringar i munnen: slemhinnorna förtunnas, fibrerna som fäster tänderna i käkbenet blir styvare, tandköttet drar sej och bettstyrkan minskar. Många mediciner förorsakar muntorka vilket leder till en förhöjd risk för karies. Hål bildas speciellt på tändernas rotytor som blottats på grund av att tandköttet dragit sej och som saknar emaljskydd. Denna rotkaries framskrider snabbt och obehandlad kan den leda till att tanden brister. Tändernas känslighet minskar med åldern vilket kan leda till att hål i tänderna växer sej stora utan smärtkänningar. 

Individuell vård av munhälsan utan brådska

Tonvikten vid behandlingen av åldringar ligger vid renhållning av tänder och proteser varigenom man kan förhindra hål i tänderna och olika inflammationer. Tandläkaren kan upptäcka även dolda och symptomfria inflammationer som kan påverka allmänhälsan. Vid vård av åldringar är det viktigt att ge mera tid vid behandlingarna. Vi behandlar våra patienter utan brådska. Vi reserverar även tid för diskussioner och genomgång av patientens medicineringar. Efter tand- och mungranskningen gör vi upp en individuell vårdplan där vi erbjuder olika behandlingsalternativ. Vi ombesörjer att de protetiska lösningarna är funktionella och estetiskt tillfredsställande.

Våra tjänster

 • Arbetshälsotandvård
 • Bedövning
 • Blekning av tänder
 • Fissurförsegling
 • Granskning av tänder och mun
 • Implantatbehandling
 • Kariologisk behandling
 • Munhygienisttjänster
 • Oralkirurgisk behandling
 • Parodontologisk vård
 • Protetisk behandling
 • Rengöring av tänder
 • Rotbehandling
 • Röntgen
 • Slemhinneförändringar
 • Tandstensborttagning
 • Tandvård i allmän anestesi
 • Tandvård i lugnande premedicinering
 • Uttagning av tänder och visdomständer

Ajankohtaista