Tyypillisiä purentavaivojen oireita ovat hampaiden kuluminen ja aristaminen, päänsärky, kipu niskan, hartioiden, korvien tai kasvojen alueella, leukanivelten naksuminen, suun rajoittunut avaaminen sekä paikkojen ja hampaiden lohkeaminen. Syitä purentavaivoihin voi olla monenlaisia, joista osa on ohimeneviä ja osa tarkempaa hoitoa vaativia. Esimerkiksi stressi voi toimia purentavaivojen laukaisevana tekijänä. Stressi voi aiheuttaa hampaiden narskuttelua yöllä, mikä aiheuttaa rasitusta ja kipuoireita purennassa. Hampaiden narskuttelu ja yhteen pureminen voivat myös muissa tapauksissa aiheuttaa purentavaivoja.

Virheelliseen purentaan ohjaavat myös puuttuvat tai, esimerkiksi narskuttelun johdosta, madaltuneet ja kuluneet hampaat, huonosti istuvat proteesit tai muut purennan tasapainoon vaikuttavat tekijät ja vammat. Hampaat voivat myös ohjata leukaa väärään asentoon. Myös jotkut yleissairaudet, kuten reumataudit altistavat purentavaivoille.

Miten purentavaivoja hoidetaan?

Purentavaivat voivat olla lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Hammaslääkäri tutkii suun ja hampaat perusteellisesti ja määrittää hoidon tarpeen tapauskohtaisesti. Suuta tutkittaessa selvitetään johtuvatko vaivat puremalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Tarvittaessa hampaistosta otetaan röntgenkuvat purentavaivojen määrityksen tarkentamiseksi. Hoidon tavoitteena on saada purenta tasapainoon ja kivut vähenemään.

Yleisimmät hoitokeinot purentavaivoihin ovat purentakiskot sekä leukanivelen ja purentalihasten fysioterapia. Kiristyneisiin purentalihaksiin saa apua myös purentalihasten hieronnasta ja töydentävänä hoitona joissain tilanteissa myös botuliinitoksiinipistoksista. Harvinaisemmissa tapauksissa lääkehoito tai esimerkiksi leukanivelalueen leikkaukset toimivat hoitokeinoina.

Purenta tutkitaan osana hammastarkastusta

Tutustu myös näihin palveluihin

Tarjouksia ja ajankohtaista