KKTT-kuvauksella suun alueesta saadaan yksityiskohtaista kuvaa kohdistetusti juuri oikealta alueelta. KKTT-kuvauksella pystytäänkin täydentämään tutkimusta tilanteissa, joissa muut röntgenkuvaukset eivät pysty antamaan tarvittavaa tietoa tutkittavasta kohteesta. Kartiokeilatietokonetomografiassa kuvauksesta tuleva säderasitus on pienempi kuin useissa muissa röntgenkuvauksissa.

KKTT-kuvausta hyödynnetään muun muassa hammasimplanttien ja kirurgisten toimenpiteiden suunnittelussa sekä leukanivelvaivojen ja hammasperäisten tulehdusten selvittämisessä. Kuvauksella voidaan lisätä leikkausten ja toimenpiteiden turvallisuutta ja sujuvuutta, kun esimerkiksi viisaudenhampaan poiston yhteydessä tiedetään hampaan juurten anatomia. Lisäksi kuvauksessa voidaan selvittää juurikanavarakenteita myös juurihoidon yhteydessä tai puhkeamattoman hampaan sijainti.

Röntgenkuvaus tehdään aina hammaslääkärin lähetteellä.

Tarjouksia ja ajankohtaista