Hampaiden oikomishoitoa seuraa aina niin kutsuttu retentiovaihe. Vaihe tarkoittaa sitä, että hampaita pidetään paikoillaan saavutetun oikomishoitotuloksen ylläpitämiseksi.

Mitä on retentio?

Retentio voidaan toteuttaa joko irtokojeilla tai kiinteästi retentiolankojen/retentiokaarien avulla. Hammaslääkärimme Kaj Karlsson kertoo, että retentiovaiheen kestoon on erilaisia näkemyksiä ja vaikuttavia tekijöitä: "retentiovaiheen kestosta on vuosien saatossa esitetty erilaisia näkemyksiä. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten missä iässä oikominen on tehty, mikä on ollut lähtötilanne, miten stabiiliin lopputilanteeseen ollaan päästy sekä imeskely-, pureskelu- ja kielenkäyttötottumukset. Myös hampaiden kiinnityskudosten kunto vaikuttaa." Karlsson huomauttaa myös, että hampailla on luonnostaan taipumus liikkua ajan myötä.

Hampailla on luonnostaan taipumus liikkua ajan myötä. 

Monesti saavutettu oikomistulos saattaisi pysyä muutaman vuoden pituisella retentiolla. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että asiaa on etukäteen vaikea ennustaa. "Varmin vastaus kysymykseen, miten kauan retentiovaihe kestää, on niin kauan, kun haluaa, että hampaat pysyvät suorassa. Varsinkin aikuisena kalliilla tehdyn oikomishoidon palautuminen ei tunnu kenenkään mielestä mukavalta.", Karlsson kertoo. Leukojen toimintaan ja muotojen muutoksiin liittyvät voimat ovat suuria. Tämän takia voi joskus retentiosta huolimatta tapahtua pieniä muutoksia. Oikomishoidon lopputulosta olisikin hyvä seurata, jolloin mahdollisiin muutoksiin pystytään reagoimaan pikaisesti. Seuranta voidaan sisällyttää normaaliin hammastarkastusaikatauluun.

Irtokoje vai kiinteä retentio?

Mikäli retentio on toteutettu irtokojeilla, joudutaan kojeet aika ajoin uusimaan, sillä ne eivät kestä suun olosuhteissa ikuisesti. Irtokojeretention hyvä puoli on siinä, että kojeen istuvuus kertoo aina tarkasti tuloksen säilymisestä. Huono puoli taas on se, että sitä pitää muistaa käyttää. Kiinteä retentio on potilaan kannalta useimmiten miellyttävämpi vaihtoehto. Sen ongelmana on kuitenkin hampaiden hiukan haasteellisempi puhdistus. Ajan saatossa on mahdollista, että lankojen kiinnitys irtoaa tai langat voivat katketa. Tällöin korjaaminen tarpeen. Mikäli taas kiinteä retentiokaari / -langat pysyvät ehjinä, vaihtamiselle ei ole tarvetta, ja niiden voi antaa pysyä suussa niin pitkään kuin haluaa. Keinot voi Karlssonin mukaan myös yhdistää: "Usein kannattaakin tehdä nk. vyö ja henkselit -retentio. Eli langan päälle retentiokoje. Tätä ei tarvitse jatkuvasti käyttää, mutta toimii varmistuksena, jos langan kanssa tulee ongelmia."

Jos omasta oikomishoidon retentiosta on kysyttävää, ole yhteydessä sopivaan toimipisteeseen ja saat varmasti vastauksia kysymyksiisi.