Oikomishoidolla pyritään korjaamaan hampaiden virheasentoja. Hampaiden asentovirheet ovat melko yleisiä ja ne sattaavat aiheuttaa toiminnallisia ongelmia. Ikä ei ole oikomishoidon este ja oikomishoitoa tehdäänkin meillä paljon aikuisille. Oikomishoidon tuloksena saadaan toimivampi ja suorempi hammasrivi, minkä vuoksi oikomista tehdään myös esteettisistä syistä.

Aloitamme oikomishoidon suunnittelulla, jossa selvitetään asiakkaalle soveltuvat hoitovaihtoehdot ja tavoitteet. Hampaisto jäljennetään 3D-skannerilla ja hampaisto kuvataan röntgenillä. Hampaistosta otetaan valokuvia ja tehdään laaja tarkastus hampaiston terveyden ja purentavirheiden kartoittamiseksi. Tämän jälkeen asiakas saa kustannusarvion, jonka hyväksymisen jälkeen vasta sitoutuu hoitoon.

Aikuisten oikomishoidossa voidaan useinkin käyttää läpinäkyviä ja näin ollen huomaamattomia kalvoja. Kalvo-oikomishoidon kesto riippuu toimenpiteen laajuudesta ja toivotusta lopputuloksesta. Aikuisella yhden hampaan asento pystytään korjaamaan muutamassa kuukaudessa, mutta laajemmat hoidot voivat viedä pitempään. Oikomishoito vaatii motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. Rytivaaran hammasklinikoilla käytämme kalvo-oikomisessa edistyksellistä Clear Correct -menetelmää. Clear Correct -oikomishoitoa meillä tekevät hammaslääkärit Joni Sorvisto, Jaana Sverloff, Pentti Rytivaara ja suuhygienisti Sanna Pippola

Kysy lisää oikomishoidon mahdollisuuksista vastaanotoiltamme Kokkolassa ja Nivalassa.