PlusTerveys Juha Talonpoika

Erikoishammaslääkäri
Parodontologia (iensairaudet)

Juha
Talonpoika

Valmistuin hammaslääkäriksi Turun yliopistosta vuonna 1985. Valmistumisen jälkeen aloitin yksityisvastaanoton Turussa sekä opetus- ja tutkimustyön Turun hammaslääketieteen laitoksella. Väitöskirjani vamistui vuonna 1994, jonka jälkeen suoritin erikoishammaslääkärin tutkinnon. Erikoisalani on parodontologia eli iensairaudet. Hoidan parodontiittia, joka on yleinen hampaita tukevaa leukaluuta tuhoava tulehdussairaus. Parodontiitin hoidon lisäksi teen myös yleishammaslääkärin töitä.

Potilastyössä pidän ensiarvoisen tärkeänä toimivaa ja tasavertaista vuorovaikutusta potilaan kanssa. Tämä on mielestäni edellytys hoitojen menestykselliseen toteuttamiseen ja hyvän sekä pitkäaikaisen potilas-lääkärisuhteen syntymiseen. Tutkimustyön ja potilastyön lisäksi olen kouluttanut hammaslääketieteen opiskelijoita ja luennoinut lukuisilla täydennyskoulutuskursseilla ja -tilaisuuksissa.

Toimipisteet joissa työskentelen