Psykoterapeuttiopiskelija Emma Kolehmainen

Psykoterapeuttiopiskelija

Emma
Kolehmainen

Kielet joilla palvelen
suomi

Tarjoan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa nuorille ja varhaisaikuisille (13 - 25 v.). Psykoterapia on matka itseen ja tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen. Psykoterapiassa yritetään kohdata ja työstää hankaluudet, jotka estävät asiakasta elämästä sellaista elämää, jonka hän tuntee itselleen kuuluvan.

Millainen terapeutti olen

Olen joustava ja yritän muovata toimintaani terapiassa kävijän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on antaa tilaa asiakkaan ajatuksille, mutta tarpeen tullen autan ottamalla aktiivisempaa otetta. Tärkeää on saada luotua luottamuksellinen suhde, jotta vaikeistakin asioista pystyy puhumaan. Parhaimmillaan terapiassa ilmapiiri on hyväksyvä ja luonteva.

Mitä istunnoillani tehdään

Käyntien kesto on 45 min. 1 - 2 kertaa viikossa. Jokaisen terapiassa kävijän prosessi on aina erilainen ja se muokkaantuu terapian edetessä. Psykodynaaminen psykoterapia perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin väliseen yhteistyöhön. Työskentely tapahtuu keskustelemalla vapaan assosiaation kautta. Tarkoituksena on luoda rauhassa avoin ja luottavainen vuorovaikutus, jotta terapiassa kävijä voi puhua mahdollisimman vapaasti kaikesta mielessä liikkuvasta, oli se sitten mm. elämänkokemuksista, ajatuksista, tunteista, muistoista, unista, peloista, haaveista. Tapaamisilla tavoitteena on antaa mahdollisimman paljon tilaa juuri terapiassa kävijän ajatuksille ja mielen myllerryksille.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja olen työskennellyt vuosia erikoissairaanhoidossa lasten- ja nuorten psykiatrisilla osastoilla.

Asiakaskuntani

Tarjoan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa nuorille ja varhaisaikuisille (13 - 25 v.).
 

Tutustumiskäynnin hinta

80,00
 

Vakiokäynnin hinta

80,00

Toimipisteet joissa työskentelen