PlusTerveys Laura Salmi

Psykiatri

Laura
Salmi

Psykiatrian erikoislääkäri

Olen valmistunut Turun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi v 1993 ja psykiatrian erikoislääkäriksi v 2001. Olen käynyt kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen v 2004-2008. Teen yleispsykiatrisia arvioita ja hoitoja, lääkehoitoarvioita ja toteutuksia,  työkyvyn arviointeja, psykoterapiatarpeen arviointeja, kokonaisvaltaisempia kuntoutussuunnitelmia sekä lyhytterapioita ja psykiatrin tekemänä pitempiä terapioita, toimin työssäni hyödyntäen varsinkin kognitiivisen psykoterapian viitekehystä ja skeematerapeuttisia näkökulmia.

Toimipisteet joissa työskentelen