Mitä nuorisopsykiatri tekee?

Nuorisopsykiatriassa keskitytään nuoren ympäristön ja lähipiirin, kuten perheen ja koulun tutkimiseen ja haastatteluun. Koulu on usein läheinen yhteistyökumppani nuoren psykiatrisessa hoidossa, sillä usein alkavat ongelmat huomataan siellä ensimmäisenä. Myös lastensuojelu voi tarpeen mukaan olla mukana. Nuoria voidaan hoitaa jo enemmän yksilöinä kuin lapsia ja vanhempien rooli hoidossa on usein pienempi.

Miten hoidetaan nuoret?

Hoito koostuu eri hoitomuotojen yhdistelmästä, joita käytetään tapauskohtaisesti nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Eri hoitomuodot voivat toimia eri tavoin henkilöstä riippuen, minkä vuoksi hoito suunnitellaan yksilökohtaisesti alkukartoituksen jälkeen. Eri hoitomuotoja ovat muun muassa psykoterapia, ryhmätoiminta ja lääkehoito. 

Nuoren psykoterapiassa käytetään usein vaihtoehtoisia menetelmiä kahdenkeskiselle keskustelulle, kuten toiminnallista terapiaa tai musiikkiterapiaa. Myös ryhmäterapiaa voidaan käyttää, mutta nuorilla yksilöllisen terapian tarve korostuu. Lääkehoitoa käytetään harkiten hoidon tukena ja siihen päädytään, jos muu toiminta ei tuota toivottua tulosta. Lääkitystä käytetään vastuullisesti keskustellen sen tarpeellisuudesta ja hoidon tehoa seurataan aktiivisesti.

Tarkista nuorisopsykiatrisia palveluja tarjoavat toimipisteet täältä ja varaa aika

Tarjouksia ja ajankohtaista