Psykiatri tutkii ja hoitaa vastaanotollaan kaikkia psyykkisiä oireita ja sairauksia. Psykiatrin vastaanotolle voi hakeutua selkeän oireen, kuten ahdistus, masennus, paniikkioireet tai unettomuus, vuoksi tai lievemmän jännittyneisyyden, stressin tai elämäntilanteen tuoman kuormituksen vuoksi. Elämän tuomiin pettymyksiin ja suruihin voi liittyä pitkittynyttä unettomuutta, kireyttä ja tunnetta siitä, että asia täyttää mielen ja vaikuttaa omaan toimintakykyyn.

Psykiatrin vastaanotolle voi hakeutua pienten tai suurten huolien ja oirehtimisen kanssa. Yhdessä psykiatrin kanssa voidaan arvioida ja ymmärtää kokonaistilanne. Oireita voidaan usein lievittää keskustelemalla ja tarvittaessa hoitoon voidaan lisätä lääkehoito. Yhdessä potilaan kanssa asetetaan hoidolle tavoitteet ja arvioidaan hoidon kesto. Tapaamisten edetessä voidaan tavoitteita ja arviota tarkentaa.

Psykiatri arvioi aina psykoterapian tarpeen ja tarvittaessa ohjaa psykoterapiaan

Tarjoamme tarvittaessa lääkitystä hoitomuotona vastuullisesti keskustellen, kartoittaen ensin lääkehoidon tarpeellisuuden ja seuraamme aktiivisesti hoidon tehoa. Lääkehoito ei koskaan ole ainoa hoitomuoto ilman keskusteluhoitoa kokonaistilanteesta ja seurantaa.

Jos psykiatri toteaa potilaan hyötyvän psykiatrisesta kuntoutuksesta ohjaa hän potilaan kuntoutukseen ja kirjoittaa lausunnon kuntoutustukea varten. Psykiatri voi myös tarvittaessa arvioida potilaan työkykyä vastaanottokäynneillä.

Psykiatrin luona käynneistä saa Kelan sairausvakuutuskorvauksen: 27€ normaalista 45 minuutin kestoisesta hoitokäynnistä. Psykiatrin vastaanotolla käynnit ovat erikoislääkärin vastaanottokäyntejä ja ne voidaan korvata myös sairauskuluvakuutuksesta.

Tutustu PlusTerveyden psykiatreihin >

Tarjouksia ja ajankohtaista