Psyykkinen työkyky on tärkeä osa ihmisen toimintakykyä. Vakava mielenterveyttä häiritsevä oire, masennus tai ahdistus heikentää usein myös ihmiseen toimintakykyä ja uhkaa näin työkykyä. Masennus on tällä hetkellä maassamme eniten työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus.

Työkyvyn ollessa uhattuna saa potilas usein lähetteen psykiatriseen työkyvyn arvioon työterveyslääkärin kartoitettua akuutin tilanteen. Työkyvyn arvioon voi hakeutua myös ilman työterveyden lähetettä. Yhteistyö työterveyden ja tarvittaessa työnantajan / esimiehen kanssa on usein oleellinen osa työkuormituksen selvittämistä ja työhönpaluun suunnittelua.

Psykiatrin vastaanotolla selvitetään psyykkiset oireet ja arvioidaan niiden vaikutus toimintakykyyn. Työkyvyn arvioon liittyy tärkeänä osana myös psykiatrisen hoidon aloittaminen ja jatkohoidon suunnittelu. Kela tukee taloudellisesti psykoterapiana toteutettavaa psyykkistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on työkyvyn ylläpito tai parantaminen.

Varaa aika psykiatrin vastaanotolle

Tarjouksia ja ajankohtaista