Esimerkiksi Ihmissuhteen katkeaminen, työsuhteen vaihto tai päättyminen, menetykset, haasteet ihmissuhteessa tai stressin ja uupumuksen oireet voivat kuormittaa ja vaikeuttaa normaalissa arjessa selviytymistä. Silloin on hyvä tulla oikea-aikaisesti keskustelemaan ammattilaisen kanssa. Yksin ei tarvitse selvitä. Elämän eri ikä- ja siirtymävaiheissa kriisejä voivat aiheuttaa esimerkiksi murrosikä, opiskelut, parisuhteen solmiminen, lapsen saaminen, lasten kotoa lähtö tai eläkkeelle siirtyminen.  

Lyhyt psykoterapia auttaa selkeyttämään ajatuksia, ratkomaan ongelmia ja etsimään myös konkreettisia ratkaisuja mieltä painaviin asioihin. Kriisi voi olla uuden alku, inventaario kohti uutta ja läpikäytävä ajanjakso, jonka avulla elämä voi muuttua toivottuun suuntaan ja jopa paremmaksi. 

Lyhytterapia soveltuu kaikille, joiden elämässä jokin asia, tapahtuma tai ikävä tunne hyvinvoinnin esteenä. Lyhytterapia on hyödyllisintä silloin, kun kokee tarvetta käydä kokemuksiaan läpi ulkopuolisen ammattilaisen kanssa ja kun tuntuu, ettei pääse eteenpäin. Omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen pohtiminen ja tutkiminen vievät terapiassa eteenpäin. 

Asiantuntijahakumme kautta voit tutustua psykoterapeutteihimme ja varata ajan.

Tutustu myös näihin palveluihin

Tarjouksia ja ajankohtaista