PlusTerveys Jill Bäckström

Psykiatri

Jill
Bäckström

Olen perehtynyt mm. neuropsykiatrisiin ongelmiin ja ahdistushäiriöihin. Nuorisopsykiatrisella ensikäynnillä haluan ala-ikäisten osalta aina (mutta myös yli 18 vuotiaan kohdalla mielelläni) tavata molempia tai vähintään toista vanhempaa.

Olen KELA:n palvelulistoilla ja VSSHP:n ostopalvelulistalla.

Toimin myös erilaisten lastensuojelun yksiköiden konsultoivana lääkärinä.

Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja käytän perinteisten kognitiivisen terapian keinojen lisäksi myötätuntoon pohjautuvia, tunnekeskeiseen- ja skeematerapian menetelmiä sekä pyrin aina lisäämään ymmärrystä käsillä olevasta häiriöstä.

Erikoistumisala:
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Kognitiivinen psykoterapeutti
Neuropsykiatria

Palvelut:
Nuorisopsykiatrin vastaanotto
Psykoterapia

Potilaat:
Hoidan nuoria 13 -25 vuotiaita nuorisopsykiatriana
Psykoterapia potilaita 13 vuotiasta ylöspäin

Toimipisteet joissa työskentelen