Psykoterapiaan voi hakeutua eri elämäntilanteissa

Psykoterapiaan voi hakeutua monista eri syistä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Psykoterapiasta voi saada apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, ihmissuhdeongelmiin, ruumiillisiin oireisiin, elämänkriiseihin sekä työssä ja opiskelussa jaksamiseen. Haittaavien oireiden lisäksi psykodynaaminen eli psykoanalyyttinen psykoterapia pyrkii ongelmien syynä olevien tunneristiriitojen selvittämiseen, jolloin tavoitteeksi tulee koko persoonallisuuden kasvuprosessi.

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia pohjautuu teoriaan ihmismielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoterapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä asiakkaan sisäistä mielenmaailmaa. Psykoterapiaprosessissa pyritään käynnistämään ja ylläpitämään tapahtumatta jäänyt kehitys, jolloin asiakkaalle avautuu mahdollisuus kokea, ajatella ja toimia uudella tavalla. Traumaattisten kokemusten ja kehityksellisten juuttumien läpityöskentely mahdollistaa sen, ettei menneisyys enää samalla tavalla varjosta tai toistu potilaan elämässä. Psykoterapian tavoitteena on kärsimysten lievittäminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja uusien voimavarojen saaminen.

Asiakkaan oma työskentely on keskeistä psykodynaamisessa psykoterapiassa. Hänen tehtävänään on tuottaa aineistoa puhumalla mahdollisimman vapaasti. Terapiasuhteessa ei ole tarkoitus muokata potilasta, vaan auttaa häntä tulemaan aidoksi omaksi itsekseen.

Koska mielenterveyden ongelmien syntyminen on pitkäaikainen prosessi, myös mielen rakenteiden muuttuminen vie aikaa. Psykodynaaminen psykoterapia kestää yleensä useita vuosia ja käyntejä on kaksi kertaa viikossa. Tätä terapiamuotoa toteutetaan  Kelan kuntoutusterapiana.

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on psykoterapiaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa rajoitettuun oireeseen tai ongelmaa. Tämän vuoksi se toteutetaan lyhyenä 20-25 kerran jaksona. Samoin kriisiterapia on lyhytkestoista ja tukevaa psykoterapiaa, jossa asiakasta autetaan työskentelemään läpi elämän kriisin, kuten eron, läheisen kuoleman, sairastumisen, aiheuttamia tunteita ja tilannetta.

Psykoanalyysi

Psykoananalyysi on pitkäkestoista ja tiivistä psykoterapiaa, jossa pyritään mielen rakenteiden syvään ja pysyvään muutokseen. Analyysissa käydään useimmiten neljä kertaa viikossa. Analyysin tiiviys ja pitkäkestoisuus selittävät sitä, miksi sen vaikutus on terapioista kaikkein syvintä ja syvimmälle persoonallisuuden rakenteisiin ulottuvaa.