Psykodynaamisessa psykoterapiassa keskitytään tunteisiin ja ihmismielen tiedostamattomaan toimintaan. Kun ihmisen sisäinen tasapaino järkkyy, siitä seurauksena ilmenevät psyykkiset oireet vaikuttavat henkilön piilotajuntaan. Piilotajunta sisältää erilaisia tunteita, mielikuvia ja toiveita ja psykodynaamisessa terapiassa pyritään ymmärtämään näitä tiedostamattomia voimia, jotka vaikuttavat henkilön mielenterveyteen. Psyykkisiä oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistus, paniikki, seksuaaliset vaikeudet, toimintakyvyn heikkous, jännittäminen, itsetunto-ongelmat ja ihmissuhdevaikeudet.

Psykoterapia PlusTerveydessä

Hoito alkaa muutamalla arviokäynnillä, joissa psykoterapeutti arvioi terapian tarvetta. Käyntien perusteella psykoterapeutti suunnittelee tilanteeseen sopivan hoidon. Tämän jälkeen sovitaan käytännön asioista ja jatkotoimenpiteistä.

Psykoterapiassa on tarkoituksena luoda luottavainen ja avoin vuorovaikutus potilaan ja terapeutin välille, jotta potilas pystyy mahdollisimman vapaasti puhumaan tilanteestaan. Terapia antaa mahdollisuuden selvittää ongelmien taustalla olevia tekijöitä, joita voi olla hyvin vaikea tiedostaa ilman ammattilaisen apua. Onnistunut terapia palauttaa toimintakykyä ja antaa kestävät mahdollisuudet terveeseen elämään.

Voit varata ajan psykoterapeutin vastaanotolle PlusTerveyden toimipisteiden kotisivuilta.

Tarjouksia ja ajankohtaista