Työnohjaus perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Työnohjaaja pyrkii antamaan ohjattavalle työkalut, joiden avulla hän pystyy itse oivaltamaan työhönsä liittyviä asioita, joita ei ole välttämättä tiedostanut aikaisemmin. Tarkoituksena on ohjattavan työidentiteetin selkeyttäminen ja vahvistaminen sekä työilon lisääminen. Tämä lisää samalla työn tuloksellisuutta ja laatua.

Työnohjauksesta voi olla hyötyä kenelle tahansa, niin työntekijälle kuin johtajallekin. Ohjausta järjestetään yksittäisille henkilöille sekä ryhmille. Työnohjaukseen voi hakeutua yksin tai osaston tai johtoryhmän kanssa. Työnohjaus suunnitellaan aina ohjattavan yksilöllisten tarpeiden ja hänen määrittelemien tavoitteiden mukaan.

Työnohjaus on erinomainen tapa edistää työntekijöiden hyvinvointia, työyhteisön toimivuutta ja työn mielekkyyttä. Kaikki tämä lisää työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä organisaation kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tiedustele psykiatriemme tarjoamaa palvelua suoraan sopivalta toimipisteeltä.

Tarjouksia ja ajankohtaista