Mitä on työnohjaus?

Työnohjauksessa tutkitaan työnohjaajan kanssa omaa työtä, työidentiteettiä ja työskentelytapoja. Työnohjaus on keskustelua erilaisten työteemojen ympärillä: Mistä pidän? Missä haluan kehittyä? Millaisia haasteita koen? Mikä on oppimistapani? Tarkoituksena työnohjauksessa on puhua työn herättämistä ajatuksista ja tunteista koulutetun ammattilaisen kanssa ja näin mahdollistaa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaiseminen. Onnistuessaan työnohjaus auttaa löytämään voimavaroja työssä jaksamiseen ja omaan kehittymiseen.

Milloin työnohjaus on tarpeen?

Työnohjaus on hyväksi missä tahansa uran vaiheessa. Se ennaltaehkäisee kuormittumista ja auttaa selkeyttämään työn fokusta.

Usein työnohjausta annetaan erityisten muutoskohtien tueksi. Jos esimerkiksi työnkuva muuttuu tiimiläisestä esihenkilöksi tai työ tuntuu kuormittavalta, voi olla työnohjaus olla tarpeen. Työnohjauksesta voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa hallinnan tunne tai motivaatio tuntuu olevan kateissa.

Työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista. Esimerkiksi yrityksen esihenkilöt voivat käydä yhteisessä työnohjauksessa oman esihenkilöroolin tehtävien tuomista haasteista, tai tiimi voi pitää työnohjausta yhteisten tavoitteiden ja toimintakulttuurin saavuttamiseksi. Yksilö voi työnohjauksessa myös selkeyttää omaa työidentiteettiään.

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjaus auttaa tunnistamaan omat haasteet ja mahdollisuudet sekä löytämään kestäviä ja voimavaroja ylläpitäviä työskentelytapoja. Kun työhyvinvointi paranee, myös työssä onnistuminen helpottuu. Työnohjauksessa työilo voi löytyä uudelleen, ja työ alkaa tuntua mielekkäämmältä, mikä voi taas lisätä samalla työn tuloksellisuutta ja laatua. Työnohjaus ennaltaehkäisee myös uupumusta ja työhyvinvointiin liittyviä sairauslomia.

Työnohjauspalvelut PlusTerveydessä

Työnohjaus tapahtuu joko yksilöllisenä työnohjauksena tai 3–7 henkilön ryhmässä. Työnohjauksen kulkuun kuuluu tavoitteiden määrittäminen, sovitut tapaamiset sekä tavoitteiden toteutumisen arviointi ja jatkotoimenpiteiden määrittäminen. Tapaamisten määrä asetetaan aina yksilöllisesti tarpeisiin sopivaksi. Työskentely tapahtuu keskustellen, ja tarvittaessa apuna käytetään myös toiminnallisia tai kuvallisia menetelmiä. Ohjaajana toimii PlusTerveyden ammattilainen, ja ohjaus on aina luottamuksellista.  

Lisätietoja palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyspsykologilta. Työnohjausta on tarjolla myös itse maksaville asiakkaille.

Tarjouksia ja ajankohtaista