Psykoanalyysi käsittelee ihmisen mielen tiedostamatonta osaa, eli piilotajuntaa. Ihmisen mielessä on paljon tiedostamattomia ajatuksia ja torjuttuja tunteita, jotka vaikuttavat ihmisen käytökseen, ajatteluun ja mielialaan. Psykoanalyysillä pyritään pääsemään käsiksi tähän tiedostamattomaan osaan ja tuomaan sitä enemmän esiin. Tämä antaa ihmiselle paremmat mahdollisuudet selvittää henkilökohtaisia ristiriitoja ja ongelmia. Tiedostamattoman puolen tunteminen lisää itsetuntemusta ja kehittää kykyä kohdata arkielämän haasteita.

Psykoanalyysi on usein pitkäkestoista, mutta hoidon todellinen kesto on aina tapauskohtaista. Hoito on hyvin intensiivistä ja usein käyntikertoja on useampi viikossa, monen vuoden ajan. Psykoanalyysi perustuu hoidettavan omaan aktiivisuuteen ja analyytikon tehtävä on kuunnella ja tehdä huomioita, jos kokee niiden auttavan potilasta. Psykoanalyyttisen teorian pohjalta on syntynyt myös psykoanalyyttinen- tai toiselta nimeltään psykodynaaminen psykoterapia

Löydä palvelua tarjoavat ammattilaisemme sekä heidän toimipisteidensä yhteystiedot

Tutustu myös näihin palveluihin

Tarjouksia ja ajankohtaista