Jokainen henkilö ja tilanne on erilainen, joten uuden potilaan kohdalla on tärkeää arvioida hoidon tarvetta tarkkaan ja pyrkiä suunnittelemaan hoito, joka sopii henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Selvittelykäyntien aikana keskustellaan potilaan nykytilanteesta, mieltä painavista asioista, toiveista ja hoidon etenemisestä. Psykiatri tai psykoterapeutti tuo esiin oman mielipiteensä mahdollisesta hoidon tarpeesta ja suunnittelee yhdessä potilaan kanssa mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Voit varata ajan psykiatrin tai psykoterapeutin vastaanotolle verkkoajanvarauksessamme

Tarjouksia ja ajankohtaista