Tiistaiaamupäivän aikana joukko toimittajia ja PlusTerveyden omia sekä kutsumia asiantuntijoita kokoontui etäyhteyden ääreen sotesuupalat-tilaisuuteen. Tilaisuudessa kuulimme kaksi puheenvuoroa, kun lääkintöneuvos Heikki Pälve käsitteli soteuudistusta, sille määriteltyjä tavoitteita ja niiden täyttymistä nykyisessä esityksessä. PlusTerveyden psykiatri Leena Jaakkolan puheenvuorossa taas aiheena oli jaksaminen pitkittyneessä koronatilanteessa, erityisesti työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta. 

Soten tavoitteet ja haasteet 

Heikki Pälve kertasi puheenvuorossa Soteuudistusta ja sitä, miten nykytilanteeseen on tultu. Hän kävi läpi taustalla olevia tavoitteita ja niiden täyttymistä nykyisessä ehdotuksessa. Sote-esityksen tavoitteena on muun muassa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisuus sekä parempi saatavuus kaikille suomalaisille. Lisäksi tavoitteissa mainitaan ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen, yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen ja kustannusten hillintä. Pälveen näkemyksen mukaan näistä tavoitteista ainoastaan kustannusten kasvun hillintä voi joiltain osin toteutua nykyisellä mallilla. 

Pälve toteaa, että sote-esitys ei ratkaise terveyspalveluiden saatavuusongelmaa. Lisäksi monen tavoitteen täyttymisen haasteena esityksessä on julkisen ja yksityisen terveydenhuollon järjestelmien eriytymisen kiihdyttäminen. Yksityisen sektorin jättäminen pois näkyy Pälven mukaan niin palveluiden saatavuudessa sekä tasavertaisuudessa kuin työvoiman saannin turvaamisessa.  

Yhtenä ilmiönä keskusteluihin nousi myös terveysvakuutusten kiihtyvä kasvu ja kysymys siitä, ollaanko Suomessa menossa kohti amerikkalaista mallia. Pälveen mukaan meillä on jo amerikkalainen malli ja yhtenä soten haasteena onkin se, että "monet pelaavat jo ihan eri järjestelmässä kuin mistä sotessa on kyse." 

Epävarmuuden sietäminen ja sen kanssa eläminen leimaavat korona-arkea 

Sotesuupaloissa siirryttiin sulavasti sotesta mielenterveysaiheeseen psykiatrimme Leena Jaakkolan puheenvuorossa. Alkuun Jaakkola mainitsi epävarmuuden olevan korona-ajan avainsana. Sen kanssa olemme kaikki jatkuvasti tekemisissä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Epävarmuus vaikuttaa jaksamiseen työyhteisöissä. Jaakkola käsitteli jaksamista erityisesti johtamisen näkökulmasta. 

Työpaikalla kohdataan monia kuormittavia tilanteita, Jaakkola kertoo. Työyhteisössä koetaan hätää, pelkoa, huolta, epäluuloa –tunteita, jotka eivät välttämättä ole aiemmin olleet niin tuttuja työpaikalla. Johtajien on tehtävä paljon nopeita ja ikäviä päätöksiä. Samaan aikaan heidän tulisi kuitenkin saada säilytettyä työntekijöiden luottamus työpaikkaa kohtaan. Lisäksi kaiken keskellä pitäisi olla vielä luova ja innovatiivinen. Pitäisi myös jaksaa ja luoda toivoa työntekijöille. 

Tässäkin kriisitilanteessa korostuu ihmisten johtaminen ja kohtaaminen. Puheenvuorossaan Jaakkola kertoi esimerkkejä etäajan johtamiseen ja työntekijöiden jaksamisen edistämiseen sekä vinkkejä stressin hallintaan jokaisen arjessa. Lopuksi hän muistutti, että optimismi kantaa tilanteessa kuin tilanteessa.