Ahdistuksen oireet

Ahdistus on voimakas tunnetila. Ahdistus tuntuu puristavana tai painostavana tuntemuksena, johon liittyy usein ruumiillisia oireita. Ahdistuksen mielessä ilmeneviä oireita ovat:

  • huolestuneisuus
  • hermostuneisuus
  • epävarmuus
  • tuskaisuus
  • pelokkuus
  •  jopa paniikki

Ruumiillisia oireita ovat esimerkiksi vapina, sydämentykytys, hikoilu ja huimaus. Usein ahdistus aiheuttaa myös unihäiriöitä, vaikeutta nukahtaa ja unen katkeilua.

Ajoittainen ahdistuneisuus kuuluu ihmisen elämään. Ahdistus on elimistön sopeutumisreaktio koettuun ulkoiseen tai sisäiseen tilanteeseen. Ahdistuksen helpottamiseen auttaa, jos siihen kykenee löytämään syyn. Ahdistus toimii usein peitetunteena jollekin mieleen pyrkivälle toiselle tunteelle, kuten suru, viha, kateus tai mustasukkaisuus. Kyse on tunteesta, jota henkilö ei jostain syystä sillä hetkellä voi tuntea vaan työntää aktiivisesti pois tajunnastaan. Seurauksena on painostava ja puristava ahdistus. 

Ahdistus muuttuu patologiseksi, jos se kestää kohtuuttoman pitkään, on jatkuvaa ja voimakasta eikä siihen löydy selkeää ulkoista syytä. Tällöin voidaan jo puhua ahdistuneisuushäiriöstä. Pitkittynyt ahdistuneisuus haittaa elämää huomattavasti. Ahdistuneena on vaikea keskittyä ja tehdä päätöksiä. Ahdistus johtaa pahimmillaan myös välttämiskäyttäytymiseen ja elämänkaventumiseen.

Ahdistuksen hoito

Ahdistusta voidaan hoitaa. Alkututkimus on tarpeen ahdistuksen kartoittamiseksi ja laukaisevien syiden selvittämiseksi. Alkututkimus käsittää yleensä 2-3 tutkimuskäyntiä psykiatrin vastaanotolla. Joskus jo muutama käynti psykiatrin vastaanotolla voi auttaa oivaltamaan ahdistuksen taustalla olevia asioita ja tämä ymmärryksen lisääntyminen voi jo sinänsä helpottaa riittävässä määrin oireilua.

Tarvittaessa psykiatri ohjaa lyhyelle tai pidemmälle psykoterapiajaksolle. Nykyisin käytössä on myös masennus- ja ahdistuslääkkeitä, joilla voidaan aluksi lievittää voimakasta ahdistusta.  Ahdistuksen arviointi on hyvä aloittaa psykiatrin vastaanotolla. 

Oletko ahdistunut?

Kyselyn avulla voit kartoittaa minkäasteisesta ahdistuksesta kohdallasi on kyse. Kyselyn tulos on vain suuntaa antava ja tarkempi selvittely on hyvä tehdä mielenterveysammattilaisen vastaanotolla. 

Asiantuntijamme ovat apuna ahdistusoireissa ilman erillistä lähetettä. voit varata ajan verkkoajanvarauksestamme tai puhelimitse.