Konserniverokeskus (KOVE) toteutti PlusTerveydessä verotarkastuksen vuosien 2014-2016 aikana. Tarkastuskertomuksessa ei ollut mitään huomautettavaa yhtiön toiminnasta eikä sen perusteella esitetty mitään verotustoimenpiteitä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) valitti konserniverokeskuksen päätöksestä osingonjaon osalta 2017 konserniverokeskukselle. Konserniverokeskus muutti täysin aiempaa kantaansa 1.3.2018 antamassaan yleisessä ohjeessa ja hyväksyi Vovan tekemän valituksen 5.3.2018.

Verottaja muutti siten aiempaa tulkintaansa omistajille maksettavan osingon verotuskohtelusta niin, että PlusTerveyden maksamaa osinkoa tulisi käsitellä työpanososinkona. Päätös on yllättävä, koska PlusTerveyden osinkojen perusteena ei ole ollut työpanos, vaan perusteena on aina ollut omistettujen osakkeiden määrä.

PlusTerveyden omistavat noin 300 yhtiössä työskentelevää hammaslääkäriä ja lääkäriä. Yhtiön kokonaishenkilömäärä vuonna 2016 oli 1176 henkilöä, joista omistavien työntekijöiden osuus on 25,5 %. Olemme myös yksi Suomen suurimmista terveydenhuoltoalan veronmaksajista ja verojalanjälkemme oli 40,2 miljoonaa euroa vuonna 2016, saman vuoden liikevaihdon ollessa 113,4 miljoonaa euroa. Suomalainen PlusTerveys on toiminut samalla vastuullisella toimintaperiaatteella jo lähes 40 vuoden ajan.  

Pidämme päätöstä perusteettomana, samoin kuin yhtiön kuulemat asiantuntijat, ja tulemme valittamaan siitä hallinto-oikeuteen.

Verottajan muuttunut lain tulkinta voi yhtiön arvion mukaan koskea lukuisia asiantuntijayrityksiä Suomessa.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Eila Annala [email protected], puh. (09) 351 040.

Plusterveyden avainluvut vuodelta 2016