Psykoterapian kesto vaihtelee tapauskohtaisesti, potilaan tarpeiden mukaisesti. Psykoterapian ensikäynnillä keskustellaan potilaan tilanteesta ja psykoterapeutti arvioi terapian tarvetta. Arvion perusteella terapeutti suunnittelee tilanteeseen sopivan hoidon, minkä jälkeen sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Tarjouksia ja ajankohtaista