Parisuhdeterapia

Pariterapiassa tarkastellaan parin vuorovaikutusta ja siihen liittyviä haasteita. Terapia luo uusia näkökulmia, joiden avulla pari voi ymmärtää paremmin suhteensa ongelmia ja kehittämään niitä. Pariterapiassa voi käydä yksin tai parin kanssa. Kriisi suhteessa voi johtua yksilön henkilökohtaisesta mielenterveyden hyvinvoinnista, jolloin sitä hoitamalla voi parisuhteenkin ongelmat helpottaa. Kriisi suhteessa voi myös aiheuttaa mielenterveyshäiriöitä kuten ahdistuneisuutta, jota pystytään hoitamaan samalla.

Pariterapiassa käsitellään molempien osapuolien vanhoja pettymyksiä entisissä ja nykyisessä suhteessa sekä niistä syntyviä ajatuksia ja toiveita, joita he tuovat suhteeseen. Kaikkien historia on erilainen ja vanhat mieltä painavat asiat voivat olla turhana painolastina suhteessa. Usein tarvetta terapialle synnyttää myös terveen viestinnän puute suhteessa. Keskustelu ei lähde käyntiin kotona tai muuttuu aina riidaksi ja näin ongelmaa ei pystytä käsittelemään ilman ulkopuolista apua.

Parisuhdeterapiassa pyritään auttamaan kriisiin ajautunutta paria luomaan yhteistä ymmärrystä ongelmien tilasta ja taustoista. Todellinen muutos vaatii motivoituneen parin, jossa molemmat osapuolet ovat sitoutuneet hoitamaan suhteen ongelmia.

Terapiapalvelut vaihtelevat PlusTerveyden vastaanottojen välillä. Terveyspalvelut-sivuilta löydät kaikkien ammattilaisten sekä heidän toimipisteidensä yhteystiedot ja tarjoamat palvelut.

Tarjouksia ja ajankohtaista