Psykiatrisessa hoidossa on paljon valinnanvaraa erilaisten hoitomuotojen välillä. Psykiatrin tehtävänä on valita paras mahdollinen hoito jokaiselle potilaalle ja tähän kuuluu mahdollisen lääkehoidon harkitseminen.

Psykiatri arvioi tapauskohtaisesti lääkehoidon tarvetta potilaan oireet ja tilanteen vakavuuden huomioon ottaen. Erilaisia mielialalääkkeitä on paljon ja lääkityksessä huomioidaan muun muassa lääkkeen sopivuus potilaalle ja tämän oireisiin, annoskoko ja lääkityksen kesto. Lääkitystä tarjotaan hoitomuotona vastuullisesti keskustellen sen tarpeellisuudesta ja seuraamalla aktiivisesti hoidon tehoa.

PlusTerveyden Terveyspalvelut-sivuilta löydät kaikkien ammattilaisten sekä heidän toimipisteidensä yhteystiedot ja tarjoamat palvelut.

Tarjouksia ja ajankohtaista