Sosiaalityöntekijän palveluita käytetään mm. seuraavissa tilanteissa: 

  • päihdeongelmat tai muut vaikeat riippuvuudet (mm. peliongelmat) 
  • toimeentulon vaikeudet, talousvaikeudet, velat 
  • pitkäaikaistyöttömyys tai työn ja koulutuksen ulkopuolella olo 
  • toimintakykyä heikentävä pitkäaikaissairaus 
  • asunnottomuus, tuloihin nähden kallis asuminen, vuokravelat 
  • ihmissuhdeongelmat 

Sosiaalityöntekijä auttaa arkea haastavassa tilanteessa tekemällä erilaisia selvittelyjä ja arviointeja. Lisäksi saat apua tilanteiden ratkomisessa. Sosiaaliohjauksessa voidaan esimerkiksi selvittää toimeentuloon liittyviä etuusasioita sekä avustaa etujen hakemisessa. Sosiaaliohjauksen tapaamiskäynnillä voidaan myös kartoittaa asiakkaan tarvitsemia palveluita tai selvittää työllistymis- ja kuntoutusmahdollisuuksia. Tarvittaessa saat apua viranomaisasioinnissa ja hakemusten täyttämisessä.  

Sosiaaliohjaus voi olla yksittäinen neuvontakäynti mutta asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan sovimme myös useammasta tapaamiskerrasta.  

Sosiaaliohjausta tarjoaa PlusTerveydessä Valviran laillistama sosiaalityöntekijä Marja Liedes-Kauppila PlusTerveys Tunne -toimipisteeltämme. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen vastaanotolle Helsinkiin tai etäyhteydellä verkossa tai puhelimitse. 

Tarjouksia ja ajankohtaista