Koska perheterapia?

Tarve perheterapialle voi syntyä monista eri asioista

Kun perheessä syntyy ongelmia ja perheenjäsenten vuorovaikutus kärsii, saattaa se vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Usein ongelmia voi synnyttää perheenjäsenen kärsimä mielenterveyshäiriö. Tällaisissa tilanteissa ammattilaisen apu on usein erityisen tarpeellista ja perheterapia voi olla osa laajempaa, yhden perheenjäsenen hoitoa.

Muutokset elämäntilassa voivat saada perheitä hakeutumaan terapiaan. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa lapsen syntyminen, kasvattamisen vaikeudet, vanheneminen ja vanhempien suhde. Myös suuremmat kriisit, kuten perheenjäsenen kuoleminen ovat yleisiä syitä perheterapiaan hakeutumiselle.

Mitä on perheterapia?

Perheterapia auttaa perhettä ratkaisemaan ongelman itse

Perheterapian tarkoitus on auttaa perhettä ratkaisemaan tilanne löytämällä uusia ja parempia toimintatapoja sekä kehittämällä perheenjäsenten välistä kommunikointia. Terapiassa ammattilainen havainnoi jäsenten välistä vuorovaikutusta ja haastattelee heitä löytääkseen ongelmien mahdolliset aiheuttajat. Terapeutin kysymykset auttavat perhettä hahmottamaan ongelmaa ja kehittämään mahdollisia ratkaisuja siihen. Terapeutti on aina kaikkien puolella, ei syytä ketään ja pyrkii auttamaan kaikkia terapiaan osallistuvia parhaansa mukaan.

Perheterapiakäynneille voi tulla yksin, kahdestaan tai vaikka koko perheen voimin. Terapian kesto ja käyntien tiheys vaihtelevat tapauskohtaisesti ja terapeutti suunnittelee terapian muodostettuaan käsityksen perheen tarpeista.

Terapiapalvelut vaihtelevat PlusTerveyden vastaanottojen välillä. Terveyspalvelut-sivuilta löydät kaikkien ammattilaisten sekä heidän toimipisteidensä yhteystiedot ja tarjoamat palvelut.

Tarjouksia ja ajankohtaista