Työstä haetaan mielekkyyttä ja merkitystä, ja näin ollen työkuormitus näkyy paitsi työssä myös vapaa-ajalla. Työuupumus on kasvanut huomattavasti viime vuosina, ja samanaikaisesti työperäiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto, kun työkyky on vaarassa heikentyä mielen hyvinvoinnin haasteiden vuoksi. Lyhytterapia on tavoitteellista ja vahvasti pulman fokukseen suuntaavaa työskentelyä, joka tähtää muutokseen ja tilanteen helpottumiseen.

Lyhytterapian tarjoaminen henkilöstöetuna vähentää sairauspoissaoloja ja tuo kustannussäästöjä. Jaksava, innostuva ja motivoitunut työntekijä on kaikkien etu.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Tarjouksia ja ajankohtaista