DKT on käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä. DKT:ssa ongelmalliset käyttäytymismallit nähdään tunnesäätelyn seurauksena, ja tunnesäätelyn kehittämisen päämääränä taas on mielekkään elämän rakentaminen. Terapiamuotoa voidaan käyttää esimerkiksi vihanpurkausten tai itsetuhoisen käytöksen säätelyyn.

Muutostavoitteen lisäksi dialektiseen käyttäytymisterapiaan kuuluu välttämättömänä osana myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään mindfulness-harjoituksilla, eli tietoisen läsnäolon harjotuksilla, ja validaatiolla eli hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella. Olennaista DKT:ssa on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen.

Voit varata ajan helposti verkkoajanvarauksessamme tai puhelimitse numerosta 0417313077.

Tarjouksia ja ajankohtaista