Jokainen henkilö ja tilanne on yksilöllinen, joten aina on tärkeää arvioida hoidon tarvetta ja pyrkiä suunnittelemaan sellainen hoito, joka parhaiten sopii henkilön senhetkisiin tarpeisiin. Arviointikäyntien aikana keskustellaan nykytilanteesta, oireista, mieltä painavista asioista, toiveista ja odotuksista hoidon suhteen. Psykiatri tuo esiin oman ehdotuksensa hoidon tarpeesta ja eri hoitovaihtoehdoista. Arviointikäyntien aikana potilaan oma ymmärrys omasta oireilustaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä yleensä lisääntyy, ja potilaan on mahdollista suunnitella jatkohoitoa yhdessä psykiatrin kanssa.

Joskus jo muutama keskustelukäynti voi huojentaa ja selkeyttää omaa tilannetta riittävästi.

Varmistamme psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi myös fyysisen terveyden. Tarvittaessa ohjaamme laboratoriotutkimukseen tai muihin selvittelyihin.

Psykiatrikäynnit ovat erikoislääkäripalveluita. Jos sinulla on sairauskuluvakuutus  korvataan psykiatrikäynnit vakuutuksesta. Jotkut työterveyshuollot voivat tehdä meille lähetteen erikoislääkärin konsultaatioon.

Varaa aika psykiatrin vastaanotolle >

Tarjouksia ja ajankohtaista