Psykiatrian erikoislääkäri Heli Paatero aloittaa 1.1.2023 PlusTerveys Lääkärit Oy:n Hallinnon ylilääkärin tehtävässä. Lisäksi hän tulee toimimaan PlusTerveys Lääkäreissä Vastaavana Psykiatrina.

Heli Paatero korvaa tehtävissä aiemmin toimineen ylilääkärin Petri Lahdentaustan sekä vastaavan psykiatrin Leena Jaakkolan. Petri Lahdentausta päätti siirtyä tehtävästä sivuun ja Leena Jaakkola taas jäädä eläkkeelle hallinnollisista tehtävistä. Sekä Leena että Petri jatkavat edelleen erikoislääkärin vastaanottojaan PlusTerveydessä. Kiitämme molempia lämpimästi siitä ansiokkaasta työstä, jota he ovat tehtävissään tehneet.

Tehtäviin astuva Heli Paatero on valmistunut Psykiatrian erikoislääkäriksi vuonna 2007. Lisäksi hän toimii psykodynaamisena kouluttajapsykoterapeuttina. Työtaustaa Helillä on psykiatrin tehtävistä Helsingin kaupungilla. Hän on myös pitänyt ammatinharjoittajana psykoterapiavastaanottoa Vastaamossa sekä Vervessä. Töiden ohella Heli on toiminut aktiivisesti Helsingin Psykoterapiayhdistyksessä.

Olen aiemmin miettinyt PlusTerveydessä työskentelemistä ja nyt tuli eteen tehtäväkokonaisuus, johon halusin tarttua”, Heli Paatero kertoo.

Toivotamme Helin innolla osaksi PlusTerveyttä ensi vuoden alusta alkaen!