PlusTerveys lisää panostusta suun terveydenhuoltoon. Vuoden 2018 alussa PlusTerveys siirsi liiketoimintansa tytäryhtiöihin vahvistaakseen niiden liiketoimintoja. Nyt tätä kehitystä on jatkettu nimittämällä PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:lle oma toimitusjohtaja, Tiina Ristola (KTM) 7.1.2020 alkaen.  

Tiina Ristolan tehtävänä on luotsata hammaslääkäritoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Ristolalla on monipuolinen kokemus liiketoiminnan ja palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisesti yksityisten lääkäri- ja hoivapalvelujen parissa. Ennen PlusTerveyttä Ristola on toiminut Attendossa ja Terveystalossa kaupallisissa johtotehtävissä. 

Ristolan ydinosaamista ovat liiketoiminnan, palveluiden ja brändin kehittäminen. Tästä syystä PlusTerveyden tarjoama tehtävä vaikutti haasteelta, johon kannatti tarttua. ”PlusTerveys haluaa jatkossakin olla hammaslääkäreiden suosima ja asiakkaiden valitsema kumppani. Tähän pyrimme kehittämällä sisäisiä palveluita hammaslääkäreille, asiakaskokemusta ja laadukkaita paikallisia palveluita kuluttajille”, kertoo Ristola. "Ymmärrys suunterveyden merkityksestä osana kokonaisterveyttä kasvaa koko ajan, mutta työtä ymmärryksen lisäämiseksi on vielä paljon jäljellä. Lisäksi kysyntä hammashoidon palveluille kasvaa väestön ikääntyessä ja tähän tarpeeseen haluamme vastata”, Ristola jatkaa. 

"Uuden toimitusjohtajan valinta Hammaslääkärit Oy:n johtoon mahdollistaa aiempaa hallitumman kasvun ja kehityksen. Rekrytoinnissa haimme johtajaa, jolla on kokemusta alalta, vahva liikkeenjohdollinen näkemys sekä kyky luotsata henkilöstöä kohti yhteisiä tavoitteita. Tiinalta nämä taidot löytyivät”, kertoo PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sirkku Meriläinen-Vapola Ristolan valinnasta.  

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy on Suomen suurin yksityisiä suun terveydenhuollon palveluita tuottava yritys. Sen laaja palveluverkosto kattaa yli 120 hammaslääkäriasemaa 70 paikkakunnalla ympäri Suomen. PlusTerveys Hammaslääkärit on osa täysin suomalaista PlusTerveys-konsernia, jonka omistajat ovat siellä työskenteleviä hammaslääketieteen ja lääketieteen ammattilaisia. PlusTerveys-konserniin kuuluvat emoyhtiö PlusTerveys Oy:n ohella 3 tytäryhtiötä;  PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, PlusTerveys Lääkärit Oy sekä  PlusTerveys Kvalident Oy. Yhteensä PlusTerveys Oy työllistää noin 1100 henkilöä. Konsernin liikevaihto oli 115 miljoonaa euroa vuonna 2018.