PlusTerveys tukee tänäkin jouluna lapsia ja nuoria kotimaassa ja Intiassa.

PlusTerveys osallistuu tänä vuonna toista kertaa Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen, jossa kerätään avustusvaroja kotimaan vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään hankaloittaen lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Joulukeräyksen avulla lapset saavat mahdollisuuden harrastaa ja jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen. Joululahjoituksilla muun muassa maksetaan lasten harrastusmaksuja ja hankitaan nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. 

Lisäksi PlusTerveys tukee World Visionin kautta Intian Hoshangabadin alueella asuvia aliravittuja lapsia. Intian kansallisena haasteena on, että maassa on aliravitsemuksesta johtuvaa kitukasvuisuutta 38 % lapsista ja lapsikuolleisuus on 48/1000.  Hoshangabadin alueella lasten aliravitsemus on 40 %.

Lahjoitusvaroilla vaikutetaan siihen, että äidit ja perheet saavat koulutusta aliravitsemuksen ehkäisemiseen erityisillä kursseilla. Kursseilla äidit oppivat valmistamaan ravitsevaa ruokaa ja saavat tietoa ravinnon tärkeydestä. World Visionin työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä neuvolan ja päiväkodin yhdistävien Anganwadien kanssa. Anganwadeissa seurataan lasten kehitystä kuten Suomessa neuvoloissa. Lahjoituksilla myös parannetaan Anganwadien varustetasoa ja koulutetaan vapaaehtoisia paikallisia tekemään työtä aliravitsemuksen ehkäisyyn.

PlusTerveys on tukenut World Visionin toimintaa Intiassa jo useamman vuoden ajan.