Pertti Patinen on aloittanut PlusTerveyden lääketieteellisenä johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä 1.10.2021. Patinen siirtyi PlusTerveyteen Puolustusvoimien ylihammaslääkärin tehtävästä. 

Koronapandemia on ollut vahvasti läsnä PlusTerveyden arjessa ja näkyy siinä edelleen. Patinen keskittyykin uudessa roolissaan muun muassa tarkastelemaan nykyisen koronatilanteen vaikutuksia. Yhteiskunnan vähitellen avautuessa tulee vastaanottojen korona-ohjeistukset pitää ajan tasalla. Lisäksi on tärkeää miettiä ja varautua siihen, miten yksityinen terveydenhuolto voi olla mukana suun terveydenhuollossa syntyneen hoitovelan helpottamisessa.  

Yksityisen terveydenhuollon ja etenkin hammashoidon asema näkyy myös sote-uudistuksen yhteydessä. “Meillä on valmiina toimiva infrastruktuuri, osaava henkilöstö ja rakenne, joka toivottavasti otetaan huomioon sote-uudistusta toimeenpantaessa”, Patinen sanoo. 

Patinen siirtyy PlusTerveyden lääketieteelliseksi johtajaksi hallinnollisista tehtävistä väistyneen Kaj Karlssonin tilalle. Karlsson jatkaa kliinistä potilastyötä PlusTerveyden vastaanotolla Helsingin Pasilassa. Myös Patisen voi löytää PlusTerveydestä kliinisen työn parista. Lisäksi hän on ahkerasti mukana alan tutkimustyössä.