Konserniverokeskus (KOVE) toteutti PlusTerveydessä verotarkastuksen vuosien 2014-2016 aikana. Tarkastuskertomuksessa ei ollut mitään huomautettavaa yhtiön toiminnasta eikä sen perusteella esitetty mitään verotustoimenpiteitä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) valitti konserniverokeskuksen päätöksestä osingonjaon osalta 2017 konserniverokeskukselle. Konserniverokeskus muutti täysin aiempaa kantaansa maaliskuussa 2018 hyväksyi Vovan tekemän valituksen. Verottaja muutti siten aiempaa tulkintaansa omistajille maksettavan osingon verotuskohtelusta niin, että PlusTerveyden maksamaa osinkoa tulisi käsitellä työpanososinkona. Päätös on yllättävä, koska PlusTerveyden osinkojen perusteena ei ole ollut työpanos, vaan perusteena on aina ollut omistettujen osakkeiden määrä.

Pidimme päätöstä perusteettomana, samoin kuin monet kuullut asiantuntijat, ja valitimme asiasta hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on nyt antanut asiasta päätöksen, jonka mukaan valituksemme on hylätty. Tulemme hakemaan asiassa valitusoikeutta korkeampaan hallinto-oikeuteen.

Verottajan muuttunut lain tulkinta voi yhtiön arvion mukaan koskea lukuisia asiantuntijayrityksiä Suomessa.

Vastuullisena toimijana PlusTerveys on muuttanut välittömästi toimintansa vastaamaan verottajan viime vuonna asiasta antamaa yleistä ohjeistusta näkemyseron selvittämisen ajaksi, vaikka pidämme sitä perusteettomana.

PlusTerveyden omistavat noin 300 yhtiössä työskentelevää hammaslääkäriä ja lääkäriä. Yhtiön kokonaishenkilömäärä vuonna 2017 oli 1149 henkilöä, joista omistavien työntekijöiden osuus on vähän alle neljännes. Olemme myös yksi Suomen suurimmista terveydenhuoltoalan veronmaksajista ja verojalanjälkemme oli 39 miljoonaa euroa vuonna 2017 saman vuoden liikevaihdon ollessa 115,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Eila Annala [email protected], puh. (09) 351 040.