Psykiatrikeskuksessa tarjoamme

  • lyhyitä hoitojaksoja psykiatrin vastaanotolla
  • pitempiaikaista hoitosuhdetta tuttuun psykiatriin
  • lääkehoidon arviointia
  • lyhytpsykoterapiaa
  • psykoterapiatarpeen arviointia ja ohjausta pitkään psykoterapiaan / ryhmäpsykoterapiaan tai muhin kuntoutushoitoihin

Yleistä hoidoista

Silloin kun ei puhuta vakavista mielenterveyden häiriöistä, kuten skitsofrenia tai kaksisuuntainen mielialahäiriö, ollaan pääsääntöisesti tekemisissä hoidettavissa olevan problematiikan kanssa. Mielemme syntyy kehitysvuosina suhteessa läheisiin aikuisiin ja ympäristöön. Siellä opimme käsityksen itsestämme suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Ei ole harvinaista, että opimme käsityksiä ja toimintamalleja, jotka myöhemmin elämässä osoittautuvat esteiksi ja haitoiksi toiminnallemme. Kuitenkin esteet ovat mielen sisältöä, joka voi muuttua. Muutoksessa parempaan, kuten näiden asioiden synnyssäkin, vuorovaikutus toiseen ihmiseen on se kehikko, jossa muutos mahdollistuu. Tämän takia psykoterapia on keskeisin hoitava elementti mielen ongelmissa.

Joskus tietyt toimintamallit – pelot, epävarmuudet, ratkaisukeinoisi kehittyneet ahdistusoireet – ovat niin syvälle juurtuneet, että tarvitaan apua myös lääkehoidosta. Aivot ja koko keho on niin vahvasti vääränlaisessa virittyneisyydessä että ilman lääkkeen apua muutos ei onnistu. Lääke auttaa alkuun muutoksessa, jota psykoterapiatyö sitten jatkaa.

Lyhyt hoitojakso psykiatrin vastaanotolla

Kun selvitellään ja hoidetaan psyykkistä oireilua voi useinkin muutamien kertojen keskusteluhoitojakso psykiatrin vastaanotolla olla riittävä, tarvetta varsinaiseen psykoterapiaan ei ole. Elämässä on vaiheita, joissa mieli kuormittuu ja ilmenee ohimenevämmin ahdistuneisuutta tai muuta oireilua.

Tarjouksia ja ajankohtaista