Psykoterapia on psyykkisten ongelmien tai psyykkisen sairastamisen hoitamista keskustelemalla. Vaikeat asiat hahmotetaan ja jäsennetään sanallisesti, vaikeat tunteet tulevat mahdolliseksi kokea toisen kanssa. Kuva itsestä ja omasta historiasta selkiytyy ja tervehtyy.

Terapia voi olla kahdenkeskistä tai ryhmäpsykoterapiaa. Joskus mukana voi olla muukin elementti kuten taide- tai musiikkiterapiassa.

Psykoterapiaan hakeudutaan usein erilaisen psyykkisen oireilun takia, mutta myös elämänkriiseissä, suruissa ja haastavissa elämäntilanteissa keskusteluhoito voi auttaa pääsemään eteenpäin.

Psykoterapia voidaan suunnitella kestoltaan lyhyeksi tai pitkäksi, useampia vuosia kestäväksi.

Lyhytkestoinen psykoterapia

Terapia voidaan suunnitella lyhytkestoiseksi, jolloin käyntikertoja on noin 10-20 ja ne toteutetaan yleensä kerran viikossa. Lyhytterapiassa asioita ja tilannetta pyritään lähestymään intensiivisesti ja aktiivisesti. Psykoterapialle asetetaan mielellään fokus ajankohtaisesti aktivoituneen problematiikan mukaisesti. Psykoterapian sisältö näin ollen rajoittuu yhdessä sovittujen juuri siinä elämäntilanteessa keskeisten kysymysten äärelle.

Pitkäkestoinen psykoterapia

Pitkäkestoinen psykoterapia kestää useamman vuoden ja useinkaan ei lopullista kestoa voida alussa tietää. Käyntikertoja on yksi tai usein kaksi tai kolmekin viikossa.  Pitkässä psykoterapiassa on mahdollista käydä laajemmin läpi eri asioita, jotka ovat psyykkisen oireilun taustalla. Pitkässä psykoterapiassa on parempi mahdollisuus tavoittaa pitkäkestoisempaa ja syvemmällä mielessä olevaa problematiikkaa.

Psykoterapiat ja psykoterapiaan ohjaaminen Plusterveys Psykiatrikeskuksessa

Kun tulet psykiatrin vastaanotolle arvioimme aina kokonaistilanteen yksilöllisesti ja etsimme yhdessä sinulle parhaiten sopivan psykoterapiamuodon.

Psykiatrikeskuksessa on saatavilla lyhytpsykoterapiaa. Mikäli päädytään pitkäkestoiseen psykoterapiaan autamme sinua sopivan psykoterapeutin etsimisessä.

Ajankohtaista