Pitkäkestoinen psykoterapia

Pitkäkestoinen psykodynaaminen psykoterapia kestää tavallisimmin 1- 3 vuotta ja käyntejä on 1- 2 kertaa viikossa.

Lyhytpsykoterapia

Joskus 10-25 kertaa voi olla riittävä määrä käyntejä. Tarjoamme sekä aikarajoitteista psykodynaamista lyhytterapiaa että lyhytkestoista kuntoutuspsykoterapiaa.

Konsultaatiot

Konsultaatio- eli selvittelykäynnin tarkoituksena on miettiä, mistä vaikeuksista voisi olla kysymys ja minkälainen apu olisi hyödyllistä. Joskus muutama käynti riittää asioiden selviämiseen.