Fasilitointi on ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamista palavereissa tai työpajoissa. Fasilitointi tuo tehokkuutta, puolueetonta keskustelun edistämistä ja prosessiohjausta. Fasilitoinnin tavoitteena on helpottaa ryhmän toimintaa, auttaa sen jäseniä yhdistämään tietotaitonsa ja auttaa ryhmää saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Työmenetelmät sovitaan yksilöllisesti tilanteen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyä ohjaa fasilitaattori, joka ei ota kantaa käsiteltäviin asioihin vaan auttaa ryhmää tekemään asiat itse. Fasilitointi on ennen kaikkea ryhmän yhteinen prosessi, jossa lyödään niin sanotusti viisaat päät yhteen ja tavoitellaan yhteisiä päämääriä.

Kysy lisää fasilitoinnista puhelimitse numerosta 0417313077 

Tarjouksia ja ajankohtaista