Psykiatri on psykiatriaan erikoistunut lääkäri. Lääkäreinä huomioimme sekä fyysisen että psyykkisen terveyden ja niiden välisen yhteyden eri tilanteissa. Psykiatrian erikoislääkäri voi tehdä potilaalle diagnoosin, määrätä lääkkeitä ja tarvittaessa kirjoittaa sairauslomaa. Psykiatri tarjoaa myös keskusteluapua, usein jo keskustelu psykiatrian ammattilaisen kanssa auttaa vaikeassa tilanteessa. Psykiatrilla voi olla lisäksi psykoterapeutin koulutus, kuten useimmilla Plusterveys Psykiatrikeskuksessa onkin.

Tarjoamme tarvittaessa lääkitystä hoitomuotona vastuullisesti keskustellen, kartoittaen ensin lääkehoidon tarpeellisuuden ja seuraamme aktiivisesti hoidon tehoa. Lääkehoito ei koskaan ole ainoa hoitomuoto ilman keskusteluhoitoa kokonaistilanteesta ja seurantaa.