Mielenterveysalalla on erilaisia asiantuntijoita. Joskus voi ennakkoon olla vaikea tietää, minkälaisen avun piiriin tulisi hakeutua. PlusTerveydessä autamme sinua löytämään oikeanlaisen avun. Voit soittaa meille numeroon 0417313077 tai varata ajan ammattilaisellemme. Pohditaan yhdessä, mikä olisi juuri sinulle paras mahdollinen väylä löytää apua omaan tilanteeseen.

PlusTerveyden mielenterveyspalveluissa sinua palvelee muun muassa psykiatreja, psykologeja ja psykoterapeutteja. Listasimme tarkemmin, mitä kunkin ammattiin kuuluu:

Psykiatri

Psykiatri on erikoislääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon. Psykiatri auttaa, jos epäilet mielenterveyden häiriötä ja haluat saada vointiisi selvyyden. Muun muassa työkyvyn arviointi, diagnoosien tekeminen, hoidon suunnittelu ja lausuntojen kirjoittaminen ovat psykiatrille kuuluvia työtehtäviä. 

Psykiatri tarjoaa myös keskusteluapua, usein jo keskustelu psykiatrian ammattilaisen kanssa auttaa vaikeassa tilanteessa. Tarvittaessa psykiatri voi tarjota hoitomuotona myös lääkitystä. Lääkehoito ei kuitenkaan koskaan ole ainoa hoitomuoto ilman keskusteluhoitoa kokonaistilanteesta ja seurantaa. Psykiatrilla voi olla lisäksi psykoterapeutin koulutus, kuten useimmilla PlusTerveydessä onkin.

Tutustu PlusTerveyden psykiatreihin >

Psykologi

Psykologi on mielen hyvinvoinnin asiantuntija, joka tuntee ihmisen kehityksen, käyttäytymisen, kasvun ja tunne-elämän. Psykologi on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja saanut Valviralta laillistuksen toimia psykologina.  

Psykologin vastaanotolta voit odottaa keskustelutukea, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Psykologin vastaanotolla voit saada esimerkiksi harjoitteita stressinhallintaan tai keskustelutukea, jos esimerkiksi opinnot eivät suju tai jos koet yksinäisyyttä.

Psykologi tekee tarvittaessa tutkimuksia ja kirjoittaa niihin perustuvia lausuntoja. Psykologi voi olla erikoistunut esimerkiksi neuropsykologiaan, urheilupsykologiaan tai lasten ja nuorten psykologiaan.

PlusTerveydessä työskentelevät psykologit >

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin lisäkoulutus. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa terveydenhuollon pohjakoulutusta, aikaisempaa riittävää kliinistä työkokemusta ja oman psykoterapian läpikäyntiä. Psykoterapeutti voi olla taustaltaan esimerkiksi psykologi, sairaanhoitaja tai lääkäri.

Psykoterapiassa yleensä tavoitellaan lisääntyvää itsensä tunnistamista ja sen kautta hyvinvointia lisäävien toimintatapojen löytämistä. Lyhytpsykoterapiassa tunnistetaan jokin ongelma, jota lähdetään työstämään psykoterapian keinoin. Pidempiaikaisessa psykoterapiassa omia ajatus- ja toimintatapoja voidaan tarkastella tarkemmin suhteessa omaan kehityshistoriaan ja tunne- elämän jumeja päästä käsittelemään syvemmällä tasolla, laajempaa muutosta hakien.

Psykoterapia voi olla yksilöterapiaa, pariterapiaa tai perhepsykoterapiaa.

Katso psykoterapeuttimme täältä >

Verkkoajanvaraus psykiatrin, psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle >