Tausta

Missiomme on lisätä asiakkaidemme hyvinvointia ja luoda terveydenhuollon ammattilaisille työympäristö, jossa he voivat keskittyä asiakkaiden hyvään hoitoon.

Arvomme korostavat asiakkaidemme ainutlaatuisuutta sekä luotettavuuttamme terveydenhuollon toimijana. Lisäksi toimintaamme ohjaa vahva paikallinen toiminta. Haluamme olla asiakkaitamme lähellä sekä tuntea paikallisen toimintaympäristön ja olla siinä vastuullinen toimija. Verostrategiamme perustuu missioomme ja arvoihimme.

Kotimaisuus ja alueellinen vaikuttavuus

PlusTerveys on yhtiössä toimivien hammaslääkäreiden ja lääkäreiden omistama yritys. Olemme siten vahvasti suomalainen yritys. Omistajamme sekä konsernin kaikki yritykset maksavat veronsa Suomeen yhtiön paikallisuutta korostavien arvojen mukaisesti.

PlusTerveys toimii valtakunnallisesti noin 90 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme merkittävä työllistäjä ja yli 1100 työntekijämme maksamien verojen kautta merkittävä verotulojen tuoja usealle kunnalle.

PlusTerveyden veropolitiikan keskeiset periaatteet

PlusTerveys maksaa, kerää, tilittää ja raportoi sille kuuluvat välilliset ja välittömät verot oikeamääräisenä oikeaan aikaan ja paikkaan. PlusTerveys julkaisee vuosittain ja avoimesti tietoa verotuksellisesta asemastaan, verojalanjäljestään sekä omistus- ja yhtiörakenteestaan.

Liiketoimintaamme ohjataan liiketaloudellisin ja verotuksesta riippumattomin perustein. PlusTerveydellä ei ole keinotekoisia yhtiö- tai rahoitusrakenteita tai rakenteita, joilla pyrittäisiin siirtämään verotettavaa tuloa matalamman veroasteen valtioihin. PlusTerveys ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua.

Vastuullisuus ja avoimuus

Verotuksen vastuullisuus tarkoittaa PlusTerveydelle verojen maksamista ja ilmoittamista täsmällisesti ja oikeamääräisenä oikeaan paikkaan sekä liiketoiminnan ohjaamista liiketaloudellisin, verotuksesta riippumattomin perustein.

Julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme. Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Lisäksi ylläpidämme avointa keskusteluyhteyttä veroviranomaisten kanssa.

Ennakoivuus

PlusTerveyden tavoitteena on verokohtelun ennustettavuuden varmistaminen, verosäännösten tulkinta- ja soveltamisepävarmuuden minimointi sekä veroympäristössä tapahtuvien muutosten oikea-aikainen huomiointi. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu verotuksellisesti tulkinnanvaraisten tai muutoin merkittävien asioiden selvittäminen ennakoivasti yhdessä veroasiantuntijoiden ja veroviranomaisten kanssa.

Yritysostot ja hankittujen toimintojen integrointi

PlusTerveys-konserni kasvaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen myötä. Yritysostojen yhteydessä PlusTerveys suorittaa hankittavissa yhtiöissä soveltuvassa laajuudessa verotuksellisen tarkastuksen, jolla pyritään varmistamaan ostetun liiketoiminnan veroasioiden asianmukaisuus. Hankitut yhtiöt ja liiketoiminnat integroidaan konsernimme käytäntöihin ja niiltä edellytetään PlusTerveyden veropolitiikan ja toimintaperiaatteiden noudattamista.

Tarjouksia ja ajankohtaista