PlusTerveys Jill Bäckström

Psykiatri

Jill
Bäckström

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja kognitiivinen psykoterapeutti. Olen KELA:n palvelulistoilla ja VSSHP:n ostopalvelulistalla. Olen perehtynyt mm. neuropsykiatrisiin ongelmiin ja ahdistushäiriöihin. Toimin myös erilaisten lastensuojelun yksiköiden konsultoivana lääkärinä. Nuorisopsykiatrisella ensikäynnillä haluan ala-ikäisten osalta aina (mutta myös yli 18 vuotiaan kohdalla mielelläni) tavata molempia tai vähintään toista vanhempaa. Nuorisopsykiatrina hoidan 13-25 vuotiaita ja psykoterapeuttina 13 vuodesta ylöspäin.
Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja käytän perinteisten kognitiivisen terapian keinojen lisäksi myötätuntoon pohjautuvia, tunnekeskeiseen- ja skeematerapian menetelmiä sekä pyrin aina lisäämään ymmärrystä käsillä olevasta häiriöstä.


Työkieleni ovat ruotsi, suomi ja englanti.

Toimipisteet joissa työskentelen