Työuupumus eli burnout on pitkittyneestä stressistä kehittyvä häiriö, jossa ihmisen voimavarat ehtyvät.

Mitä eroa on stressillä ja työuupumuksella?

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen hetkellisesti tuntee itsensä kykenemättömäksi selviytymään häneen kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista. Kaikki stressi ei ole haitallista, ja lyhytaikainen stressi saakin ihmisen yrittämään parhaansa. Pitkittyessään stressi muuttuu haitalliseksi. Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita ovat ärtymys, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja unihäiriöt. Fyysisiä oireita voivat olla esimerkiksi päänsärky, sydämentykytys tai vatsavaivat. Sosiaalisen elämän alueella pitkittynyt stressi näkyy usein eristäytymisenä tai perhe- ja parisuhdeongelmina.

Työuupumus eli loppuunpalaminen puolestaan on häiriö, joka kehittyy pitkittyneen työstressin myötä ja saa ihmisen voimavarat ehtymään. Työuupumus on oireyhtymä, jonka yleisiin oireisiin kuuluvat kroonistunut väsymys, henkinen etääntyminen työstä, kyynistyminen, kognitiivisen hallinnan häiriöt sekä tunteiden hallinnan häiriöt.

Mistä työuupumus johtuu?

Kuormittavat työn vaatimukset altistavat työuupumukselle. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • jatkuvat keskeytykset ja häiriötekijät
  • liiallinen työmäärä
  • rooli- ja tavoiteristiriidat
  • aikapaine, jatkuvat deadlinet
  • työn fyysinen kuormittavuus
  • byrokratia, jossa ihminen ei koe vaikuttamismahdollisuutta
  • arvoristiriidat
  • työn kognitiiviset ja emotionaaliset kuormittavuustekijät

Miten tunnistaa työuupumus?

Työuupumus kehittyy usein vähitellen, ja sen ajoissa huomaaminen voi olla vaikeaa, sillä suorituskyky katoaa viimeisenä. Pystymme tuottamaan tulosta ja suoriutumaan tehtävistä, vaikka kaikki työn ilo ja energia työstä on kadonnut. Menemme ikään kuin autopilotilla. Tunteet ovat kadonneet, luovuudesta ei voi edes puhua, mutta suorittaminen säilyy. Työn jälki voi ympärillä oleville näyttää samalta kuin ennekin. Emme myöskään halua tunnistaa uupumuksen merkkejä, koska se tuntuu luovuttamiselta ja heikkoudelta. Koemme helposti, että itse on pärjättävä.

Pitkittynyt uupumus leviää kaikkeen tekemiseen. Vapaa-ajalla emme jaksa mennä tapaamaan ystäviä tai olla perheen kanssa, kun yritämme palautua jaksaaksemme taas seuraavan työviikon. Emme jaksaisi työtä, mutta emme jaksaisi muutakaan elämää.

Mitä voi tehdä, kun huomaa uupumuksen merkkejä?

Tärkeintä on kytkeä niin kutsuttu autopilotti pois päältä ja pysähtyä kuuntelemaan omaa oloa ja ajatuksia. Miksi olen ärtynyt, väsynyt tai keskittymiskyvytön? Mitä tarvitsen, että tilanne helpottaa? Kenen kanssa minun on hyvä puhua asiasta? Asian todesta ottaminen on ensimmäinen askel toipumiseen.
 

Mikäli tunnistat itsessäsi työuupumuksen oireita, varaa matalalla kynnyksellä aika psykiatrille tai psykoterapeutille. Ammattilaisen avulla voit alkaa hahmottaa tilannetta paremmin ja löytää keinoja toipumiseen. Puhelinajanvarauksesta saat apua oikean avun löytämiseen, mutta voit varata ajan myös verkossa.

Meiltä löydät erilaisia palveluita työhyvinvointisi tueksi - tutustu palveluihin tästä.

Varaa aika.